Juli start van de oogst

We hebben te maken met een warme en droge zomer. Het lijkt erop dat we afstevenen op de 5% droogte jaren. De gewassen rijpen daardoor snel af.Hierdoor zijn we op 15 juli al gestart met de oogst van het vlas gevolgd door de tarwe.

Mei start (nacht) vlindermonitoring (BIMAG)

BIMAG staat voor Boeren InsectenMonitoring Agrarisch gebied en wordt in samenwerking met de Vlinderstichting en boeren uitgevoerd. Sinds 2020 neemt Klompe landbouw in dit programma. Door middel van monitoring van nachtvlinders wordt inzichtelijk wat de biodiversiteit is rondom de boerderij en op de percelen. Idere paar weken worden 3 “vangemmers met LED-verlichting” geplaats rondom de […]

April inzaaien akkerranden 2022

Net als voorgaande jaren doet Klompe Landbouw ook dit jaar weer meer met de ANLb regeling voor akkerranden in samenwerking met de Cooperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW). Dit jaar zijn een groot deel van de meerjarige kruidenranden opnieuw ingezaaid. Hierdoor blijft het percentage bloeiende kruiden hoog in de akkerranden en dragen ze optimaal bij aan […]

Maart 2022 aanplant agroforestry

In samenwerking met Rotterdam de Boer op en Soil Heroes Foundation geeft Klompe Landbouw uitvoering aan het verbeteren van de biodiversiteit op landbouwgronden.In maart 2022 zijn we gestart met de realisatie van 0,4 hectare aan agroforstry. We hebben kersen, witte eik, hazelnoot, kastanje en walnoten bomen gepoot. Meer info : Link Rotterdam de boer op […]