Ons laatste nieuws

April inzaaien akkerranden 2022

Net als voorgaande jaren doet Klompe Landbouw ook dit jaar weer meer met de ANLb regeling voor akkerranden in samenwerking met de Cooperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW). Dit jaar zijn een groot deel van de meerjarige kruidenranden opnieuw ingezaaid. Hierdoor blijft het percentage bloeiende kruiden hoog in de akkerranden en dragen ze optimaal bij aan de verbetering van de biodiversiteit op landbouwgronden.

Meer info: link CCHW (www.cchw.eu)

MEER NIEUWS