Regeneratieve
landbouw

Introductie regenatieve landbouw

Meer dan 50% van het bewoonbare oppervlak op onze aarde wordt gebruik voor de productie van voedsel, vezels, veevoer en biobrandstoffen. Dat maakt de landbouwsector een van de belangrijkste pijlers om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Regeneren van de bodem

Regeneratieve landbouw omvat landbouwmethoden en – technologieën die met de natuur in plaats van ertegen werkten. Hierbij staat het regenereren (herstellen) van de bodem centraal en dat de productie van voedsel geen negatieve invloed mag hebben op bodems. Belangrijk voordeel hiervan is dat de bodemkwaliteit sterk verbeterd en daarmee de natuurlijke ondersteunende functies aan ons ecosysteem herstelt.

Hogere kwaliteiten

Denk daarbij aan een hogere capaciteit om CO2 vast te leggen in de bodem, verhoging van het waterretentie vermogen (in te natte en te droge perioden), hogere gehalten en grotere diversiteit aan nutriënten in voedsel en een grotere en hogere kwaliteit aan biodiversiteit in de landbouwgebieden.

Proeftuin regeneratieve landbouw

Ruim 7 jaar experimenteert  Klompe landbouw al met regeneratieve landbouw op meer dan 200 hectaren. Omdat regeneratieve landbouw nog relatief onbekend is in Europa heeft Klompe landbouw zich als doel gesteld om hierin een verandering te brengen en een bijdrage te leveren in de transitie naar regeneratieve landbouw d.m.v. de proeftuin regeneratieve landbouw.

Hierbij werkt Klompe landbouw nauw samen met de Stichting Soil Heroes Foundation