Ons laatste nieuws

Mei start (nacht) vlindermonitoring (BIMAG)

BIMAG staat voor Boeren InsectenMonitoring Agrarisch gebied en wordt in samenwerking met de Vlinderstichting en boeren uitgevoerd. Sinds 2020 neemt Klompe landbouw in dit programma. Door middel van monitoring van nachtvlinders wordt inzichtelijk wat de biodiversiteit is rondom de boerderij en op de percelen. Idere paar weken worden 3 “vangemmers met LED-verlichting” geplaats rondom de boerderij, in onze strokenteelt en in de akkerrand.

Meer info : link BIMAG https://www.vlinderstichting.nl/bimag/

MEER NIEUWS