Samenwerkende
partners

Tomasu

Tomasu vertelt het verhaal van twee bakkers (Thomas en Piet), een boer (Jeroen) en een commerciële man (Bert) die zich verenigden in het bedrijf BakkerBoerBert met als doel om zelf sojasaus te maken.

Een écht goede sojasaus, waarbij we alles zelf doen. Van bodem beheer en gewasselectie naar teelt, brouwen en het uiteindelijk vermarkten van het product. Een vergaande samenwerking waarbij alles in eigen beheer bedacht, getest, uitgevoerd en geschaald wordt. Een tegenreactie op het feit dat het binnen de voedingsmiddelenindustrie steeds vaker draait om groter, sneller en goedkoper. Het resultaat? Een volstrekt autonome operatie met oog voor voor kwaliteit en natuur. En dat start in de bodem. 

Wat begon als een simpele vraag; ‘Kunnen we sojasaus maken van Nederlandse bodem?’ is uitgemond in een product wat over de hele wereld reist.

Soil Heroes

Soil Heroes familie bestaat uit 2 entiteiten.
De Soil Heroes BV en de Soil Heroes Foundation

Klompe landbouwbedrijf  VOF is een innovatief akkerbouwbedrijf in de Hoeksche Waard waar we veel aandacht hebben voor verbetering van onze bodems, de biodiversiteit en landbouwproducten met een hoge kwaliteit aan nutriënten. Onze missie is dan ook :

Soil Heroes BV ontwikkeld een platform wat de gerealiseerde output aan ecosysteemdiensten (zoals CO2 vastlegging, watervasthoudend vermogen en biodiversiteit) als gevolg van bodemherstel door de uitvoering van regeneratieve landbouw praktijken te valideren en te verbinden aan bedrijven en organisaties die voor deze ecosysteemdiensten willen betalen.

De Soil Heroes Foundation is een NGO en richt zich vooral op het katalyseren van de toepassing van regeneratieve landbouw praktijken.

Zij doen dit door:

  1. Proeftuinen regeneratieve landbouw te ontwikkelen
  2. Kennis te verzamelen en te delen
  3. Community creëren